O projektu

Svet dela se danes izredno hitro spreminja. Ljudje zahtevajo več svobode pri delu v pisarni, doma ali na poti. Napredek informacijskih tehnologij in vključevanje digitalno izredno pismene generacije Y v delovno silo vsepovsod spreminjata pričakovanja o tem, kako sodelujemo, komuniciramo in ustvarjamo. Danes »grem delat« ne pomeni več nujno tudi fizičnega potovanja v pisarno, saj lahko delamo kjerkoli in kadarkoli.

Ustvarjam kjerkoli je pobuda slovenskega Microsofta in Zavoda Ypsilon za dvig ozaveščenosti o prednostih sodobnejših, bolj prilagodljivih načinov dela, ki jih poznamo pod imeni, kot so: teledelo, mobilno delo, delo na daljavo, co-working ... Sodobne tehnologije nam danes omogočajo visoko storilnost ne le v pisarni, temveč tudi od doma, na poti, v čakalnici pri zdravniku, v parku … Skratka, kjerkoli, kadarkoli in na skoraj katerikoli napravi.

Slovenski Microsoft in Zavod Ypsilon bosta v okviru pobude Ustvarjam kjerkoli skupaj s partnerjema, Skupino Telekom Slovenije in Mestno občino Ljubljana, prek različnih aktivnosti najširši javnosti predstavila prednosti večje prilagodljivosti dela tako za zaposlene kot tudi delodajalce in organizacije, različne tehnološke in organizacijske rešitve ter tudi morebitne izzive pri uvedbi v praksi.

Prva osrednja aktivnost pobude je bila 21. marca 2013, ko je potekal Dan za ustvarjanje od kjerkoli, na katerem so sodelovale tudi druge organizacije in posamezniki, ki podpirajo ali že omogočajo ustvarjalno in inovativno delo od kjerkoli. 

Naslednja akcija Dneva za ustvarjanje kjerkoli bo potekala 16​. maja 2014, en dan pred svetovnim dnevom informacijske družbe. Ta dan je namenjen osveščanju globalne družbe o napredku informacijsko komunikacijske tehnologije ter pravici do dostopa informacij za vse družbene skupine.​

K sodelovanju vabimo tudi vas! Pobudo Ustvarjam kjerkoli lahko podprete kot:

•   posameznik, ki dela ali želi delati kjerkoli,
•   organizacija, ki podpira ali pa zaposlenim že omogoča večjo prilagodljivost pri delu,
•   lokacija , ki nudi možnosti za storilno delo.

Odprite nov svet dela skupaj z nami!

 ​

Več o projektu Ustvarjam kjerkoli:

 

Projekt Ustvarjam kjerkoli je namenjen spodbujanju in širjenju zavedanja o tem, da so ljudje glavno bogastvo vsakega podjetja. Zadovoljni in motivirani ljudje so gonilo vsakega podjetja, z današnjim tempom življenja, količino opravkov, obveznosti in stresa, pa lahko zaposlenim ponudimo možnosti, s katerimi si lahko prilagajajo svoj urnik svojim potrebam in željam. Današnja tehnologija omogoča zaposlenim, da svojega dela ne opravljajo zgolj v pisarni, ampak tudi od doma, na poti, v čakalnici, v parku, kavarni, pisarnah drugih podjetij …

S projektom želimo izpostaviti predvsem prednosti, ki jih tovrstna prilagodljivost prinaša tako zaposlenim, kot tudi delodajalcem in podjetjem. S tem, da imajo zaposleni možnost, da svoje delo prilagodijo svojim potrebam, se povečuje njihovo osebno zadovoljstvo, znižuje obremenjenost in stres, zmanjšujejo (nenačrtovane) odsotnosti, znižuje stroške zaposlovanja, povečuje produktivnost in s tem prihodki podjetja, vse to pa pozitivno vpliva na celotno gospodarstvo.

Zavedamo se, da tovrstna prilagodljivost ni mogoča vedno, v vseh podjetjih, na vseh delovnih mestih in za vsakega posameznika. Tudi pri delovnih mestih, ki omogočajo delo od kjerkoli, želimo poudariti, da je skupnost pomembna, zato je pomembno tudi delo v pisarni, s sodelavci, v kolektivu, vendar pa podjetja z omogočanjem določene stopnje prilagodljivosti urnika potrebam zaposlenega prinašajo koristi tako posamezniku kot podjetjem in organizacijam.

S projektom Ustvarjam kjerkoli želimo:
•  izpostaviti dejstvo, da so ljudje največje bogastvo podjetij,
•  podjetjem in zaposlenim predstaviti prednosti prilagodljivega urnika v smislu kraja in časa, ki si ga lahko privoščijo z uporabo sodobne tehnologije,
•  izpostaviti produktivnost in učinkovitost zaposlenih v nasprotju z 8-urno prisotnostjo v pisarni,
•  izpostaviti prednosti prilagodljivega dela tako pri zaposlenih kot podjetjih,
•  z dogodki osveščati javnost, posameznike in podjetja o prednostih prilagodljivega dela in podjetja spodbujati k uvajanju večje prilagodljivosti v svoje delovanje,
•  vplivati na večjo mobilnost Slovencev,
•  vplivati na oblikovanje nove kulture dela,
•  k sodelovanju v projektu povabiti čim več slovenskih podjetij.

Kot posamezniki, organizacije ali lokacije, ki omogočajo ali spodbujajo ustvarjanje kjerkoli, lahko tudi vi podprete projekt in skupaj z nami odprete nov svet dela.​​​​​